Talentlinjen

Talentlinjen

 

 

 

Talentlinje for alle instrumenter/sang.

For elever med lyst til at bruge fritiden på intensiv musikalsk udvikling.

40 minutters soloundervisning på hovedinstrument og 20 minutters undervisning på bi-instrument (klaver). Herudover obligatorisk musikteori og sammenspil. Eleven indstilles af læreren til en optagelsesprøve. Der optages fortrinsvis elever i alderen 9 - 14 år.  Begrænset antal pladser.

 

Talentlinjen omfatter: 

Hovedfag: 40 min. pr. uge, solo

Teori/hørelære: 45 min. pr. uge, holdundervisning (10 uger på en sæson)

Klaver: 20 min. pr. uge, solo

Sammenspil: i musikskolens orkestre

Talentlinjesamarbejde: Masterclass, lejrskole m.m. for Fredericia, Vejle, Kolding, Vejen, Billund og Middelfart Musikskoler.

 

OPTAGELSESPRØVE: MANDAG den 4. maj 2020 på Østre Skole. Ved prøven spilles et program af ca. 5 minutters varighed, man prøves i dur & mol samt eftersyngning af fore-spillet/sunget små melodier samt nodelæsning m.m. Din musikskolelærer og forældre kan komme med - tal med din lærer herom!.

 

FORVENTNINGER TIL ELEVEN: 

Formålet med talentlinjen er at give talentfulde elever mulighed for intensiv undervisning.
Vi forventer, at eleverne øver sig grundigt hver dag og forbereder sig til bifagene. Eleverne skal påregne mindst en årlig koncert og medvirke i de orkestre og kor, der tilbydes.

 

ÅRLIG Talentlinjekoncert/standpunktsprøve:

Talentlinjen er som udgangspunkt flerårig. Den enkelte elevs mulighed for at fortsætte på talentlinjen vurderes en gang årligt i juni måned til standpunktsprøven. Der udarbejdes et standpunktsbevis, som overrækkes til koncerten.

Standpunktsprøven foregår som en koncert, hvor eleven spiller et program på max. 5 minutter. 

 

Indstilling - tilmelding
Alle talentelever skal indstilles af deres lærer, men du skal selv sørge for at tilmelde dig instrument(er). Musikskolen sørger efterfølgende for at indhente evt. accept fra din lærer.

 

Optagelsesprøve
For at blive optaget på talentlinjen skal du til en prøve mandag den 4. maj 2020, hvor også din lærer og forældre kan komme med - tal med din lærer herom!.

 

Undervisere

Musikskolens lærere.

 

 

Undervisningssted

 Østre Skole : Teori og sammenspil 

 

Pris

Pris pr. mdr. i 9 mdr.: 

911,- kr.