Talentlinjen

Talentlinjen

Billeder prætalenter.jpg

Et tilbud for elever med særlig interesse og anlæg for musik.  


Prætalentlinje for strygere og blæsere:

Talentlinje for strygere og blæsere for elever i alderen 9-13 år. Eleverne indstilles af stryger- blæserlærerne og skal til optagelsesprøve : Mandag den 30. april 2018,  der skal spilles et kort stykke på instrumentet. Eleverne modtager 40 minutters soloundervisning på hovedinstrumentet.

 

Prætalentlinje for blæsere og strygere.

- år 2.

PræTalentlinje for blæsere år 2. Eleverne fortsætter  på år 2 hvis de ønsker det.  Eleverne modtager 40 minutters soloundervisning på hovedinstrumentet samt hørelære.


  • Pris pr. mdr. i 9 mdr: 574 kr.

 

 

 

Talentlinje for alle instrumenter/sang.

For elever med lyst til at bruge fritiden på intensiv musikalsk udvikling.

40 minutters soloundervisning på hovedinstrument og 20 minutters undervisning på bi-instrument (klaver). Herudover obligatorisk musikteori og sammenspil. Eleven indstilles af læreren til en optagelsesprøve. Der optages fortrinsvis elever i alderen 9 - 14 år.  Begrænset antal pladser.

 

Talentlinjen omfatter: 

Hovedfag: 40 min. pr. uge, solo

Teori/hørelære: 45 min. pr. uge, holdundervisning

Klaver: 20 min. pr. uge, solo

Sammenspil: i musikskolens orkestre

Talentlinjesamarbejde: Masterclass, lejrskole m.m. for Fredericia, Vejle, Kolding, Vejen, Billund og Middelfart Musikskoler.

 

OPTAGELSESPRØVE: MANDAG den 30. april 2018 på Østre Skole. Ved prøven spilles et program af ca. 5 minutters varighed, man prøves i dur & mol samt eftersyngning af fore-spillet/sunget små melodier samt nodelæsning m.m. Din musikskolelærer og forældre kan komme med - tal med din lærer herom!.

 

FORVENTNINGER TIL ELEVEN: 

Formålet med talentlinjen er at give talentfulde elever mulighed for intensiv undervisning.
Vi forventer, at eleverne øver sig grundigt hver dag og forbereder sig til

bifagene. Eleverne skal påregne mindst en årlig koncert og medvirke i de orkestre

og kor, der tilbydes.

 

ÅRLIG Talentlinjekoncert/standpunktsprøve:

Talentlinjen er som udgangspunkt flerårig. Den enkelte elevs mulighed for at fortsætte på talentlinjen vurderes en gang årligt i juni måned til standpunktsprøven. Der udarbejdes et standpunktsbevis, som overrækkes til koncerten.

Standpunktsprøven foregår som en koncert, hvor eleven spiller et program på max. 5 minutter. 

 

Indstilling - tilmelding
Alle talentelever skal indstilles af deres lærer, men du skal selv sørge for at tilmelde dig instrument(er). Musikskolen sørger efterfølgende for at indhente evt. accept fra din lærer.

 

Optagelsesprøve
For at blive optaget på talentlinjen skal du til en prøve mandag d. 30. april 2018, hvor også din lærer og forældre kan komme med - tal med din lærer herom!.

 

Undervisere

Musikskolens lærere.

 

 

Undervisningssted

 Østre Skole : Teori og sammenspil 

 

Pris

Pris pr. mdr. i 9 mdr.: 

869,- kr.