For daginstitutioner

Tilbud til daginstitutioner

Inspiration for børn og voksne

Musikskolen har særlige tilbud til vuggestuer, børnehaver og dagpleje.

Vores dygtige musikpædagog kommer ud til den enkelte institution med et spændende program "Musik & Bevægelse", der understøtter børnenes udvikling motorisk, sprogligt, personligt og socialt og inspirere de voksne.

 

Holdstørrelsen er en børnehave-/vuggestue (max. 16 børn) med personale og undervisningen omfatter 8 undervisningsgange á 45 minutter.

 

Pris:

3.250  kr. pr. hold (inkl. kørsel) for 8 undervisningsgange.

 

 

Tilmelding:

 Kontakt musikskolen - der udsendes mail ang. tilmelding i april måned.