Tværfløjte

Tværfløjte

Tværfløjter sommerkoncert.jpg

 

 

 

 

 

Videoklip fra Middelfart Musikskoles Præsentationskoncert marts 2012 .

 

Tværfløjten har i mange år været et populært instrument, og det indgår i alle mulige genrer. Den er meget velegnet både som solo- og sammenspilsinstrument. Tværfløjten er et  smukt instrument og et godt sammenspilsinstrument. Passer ind i både rytmiske og klassiske sammenhænge. Kan anbefales fra 3. klasse.

Du kan starte med tværfløjte fra 3. klasse og i enkelte tilfælde fra 2. klasse.

 

Tværfløjter kan lejes i musikskolen for kun 70 kr. pr. mdr. i 9 rater

 

Underviser

Marie Henriksen Ina Gram (barsel)

 

Undervisningssted

Strib Skole, Hyllehøjskolen, Østre Skole, Båring Skole og Anna Trolles Skole.

Pris 

Instrumentalundervisning pris pr. mdr. i 9 mdr.: 

309,- kr. (holdundervisning 1. års elever) (pris pr. sæson:2.781 kr.)

386,- kr. (20 min. Kun 1. års elever) (pris pr. sæson: 3.474 kr.)

459,- kr. (25 min. fra 2. undervisningsår) (pris pr. sæson: 4.131 kr.)

 

 

Undervisningen 

1. årselever: holdundervisning 2-3 elever i 30-45 minutter eller 1. årselever: soloundervisning 20 minutter pr. uge.

Vi tilstræber at eleverne i løbet af sæsonen spiller sammen med andre elever i forbindelse med elevens undervisningstid. Man skal derfor påregne, at eleverne ind imellem  får udvidet den faste undervisningstid med sammenspil.

 

Fra 2. år soloundervisning 25 minutter pr. uge.

Vi tilstræber soloundervisning med indbygget sammenspil på tværs af instrumentgrupper eller i samme instrumentgruppe. Undervisningen foregår på flg. måde: To - tre lærere, samler hver to - tre elever i et samlet tidsrum på 50 - 75 minutter (2-3 x 25 min.) dvs. i alt 6 - 9 elever på ca. samme niveau og ca. samme alderstrin.   Eleverne får soloundervisning, men en del af elevens tid bruges til sammenspil, hvor alle 9 elever og 3 lærere deltager. Eleverne vil få trænet sammenspillet med andre, lære at lytte og indordne sig i et orkester, så de vil være rustede til at indgå i musikskolens mere etablerede orkestre eller evt. være med til at skabe mindre kammermusikalske ensembler. Tilbuddet koster ikke ekstra. Denne undervisningsform kan kun lade sig gøre, hvis der er nok elever i samme aldersgruppe og på samme niveau. Lærerne vil lave aftale med elever som er interesserede.

 

Musikskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet så som samlæsning (flere elever spiller sammen), kursus, workshops, koncerter og projektuger.  Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger pr. sms/mail.