Instrumentalskolen

pic 4 2 pianister.jpg

 

 

Uanset hvilket instrument du vælger at spille på vil det give dig oplevelser for hele livet, og du får adgang til en verden fuld af muligheder og et fællesskab som er helt unikt.

 

Instrumentalskolen er et tilbud til alle fra ca. 3. klasse. Strygerundervisning dog allerede fra 4 års alderen.

 

1. årselever: holdundervisning 2-4 elever i 30-60 minutter eller 1. årselever: soloundervisning 20 minutter pr. uge.

Vi tilstræber at eleverne i løbet af sæsonen spiller sammen med andre elever i forbindelse med elevens undervisningstid. Man skal derfor påregne, at eleverne ind imellem  får udvidet den faste undervisningstid med sammenspil.

 

 

Prøvetid (instrumentalskolen) kun 1. år.

For nye elever er tilmeldingen bindende indtil 1. december. Senest 14 dage før prøvetidens udløb kan

eleven udmelde sig. Der betales for prøvetiden. Er prøvetiden udløbet, betragtes tilmeldingen som

bindende for resten af skoleåret. Elever, der fortsætter sit fag i en ny sæson, har ingen prøvetid.

Elever, der begynder midt i sæsonen, har ligeledes 3 måneders prøvetid.

Udmeldelse skal være skriftlig og sendes til Musikskolen gerne pr. mail.

Udmeldelse efter prøvetidens udløb accepteres normalt kun i tilfælde af sygdom eller fraflytning.

 

 

Fra 2. år soloundervisning 25 minutter pr. uge.

Vi tilstræber soloundervisning med indbygget sammenspil på tværs af instrumentgrupper eller i samme instrumentgruppe. Undervisngen foregår på flg. måde: To - tre lærere, samler hver to - tre elever i et samlet tidsrum på 50 - 75 minutter (2-3 x 25 min.) dvs. i alt 6 - 9 elever på ca. samme niveau og ca. samme alderstrin.   Eleverne får soloundervisning, men en del af elevens tid bruges til sammenspil, hvor alle 9 elever og 3 lærere deltager. Eleverne vil få trænet sammenspillet med andre, lære at lytte og indordne sig i et orkester, så de vil være rustede til at indgå i musikskolens mere etablerede orkestre eller evt. være med til at skabe mindre kammermusikalske ensembler. Tilbuddet koster ikke ekstra. Denne undervisningsform kan kun lade sig gøre, hvis der er nok elever i samme aldersgruppe og på samme niveau. Lærerne vil lave aftale med elever som er interesserede.

 

Musikskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet så som samlæsning (flere elever spiller sammen), kursus, workshops, koncerter og projektuger.  Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger pr. sms/mail.