Tilmeld

Tilmelding til undervisning

 

 

Tilmeldingen til sæson 2019/20 åbner den 18. marts 2019.  Sidste rettidige tilmelding er 01. maj 2019.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Hvis du er nuværende elev eller venteliste elev: klik her    Vælg skole: Middelfart Musikskole        

Brugernavn = de første 6 cifre i elev personnummer. 
Kodeord = de sidste 4 cifre i elev personnummer.

 

Når du kommer ind på tilmeldingen kan du se dit skema for i år. Du skal trykke på "gentilmelding" (du må ikke trykke "tilmelding")  og så godkende eller ændre de informationer der fremkommer. Du vil også fremover kunne gå ind på siden og se dine spilletider m.m.

__________________________________________________________________________________________________

 

Hvis du er ny elev:  klik her 

  • Hvis du får en rød meddelelse om at dit cpr. nr. er registreret, skal du logge dig ind som nuværende elev. Se ovenfor. 

Har du problemer med onlinetilmeldingen kontakt da Musikskolens kontor tlf. 8888 5686
eller mail:   musikskolen@middelfart.dk

 

__________________________________________________________________________________________________

Optagelse i Middelfart Musikskole

Vi prioriterer optagelsen i Middelfart Musikskole på følgende måde: 

  1. Elever der allerede går til instrumentalundervisning eller har orlov har 1. prioritet.
  2. Elever der allerede står på venteliste har 2. prioritet.
  3. De ældste elever der tilmelder sig har 3. prioritet 

Eleverne vil blive tilbudt ledige pladser, primært på egen skole eller nærtliggende skole. Ved tilmeldingen kan man gøre opmærksom på, at man gerne vil tilbydes pladser på "alle" skoler i kommunen - under kommentarer.

 

Der har i de senere år været venteliste indenfor især guitar og klaver, Ved valg af andre instrumenter er der normalt ikke venteliste.

 

 

Optagelsesprocedure:

Når du har tilmeldt dig sæson 2019/2020 modtager du flg. mails: 

 

Vi udsender mail:  Onsdag den 15. maj 2019 til de elever, som ikke bliver optaget i Musikskolen og dermed sættes på venteliste samt alle elever der er optaget.

 

Vi udsender mail:  Torsdag den 27. juni 2019 med besked om hvilke undervisningstilbud du er optaget på samt hvilke lærere du får. 


Vi udsender mail:  Tirsdag den 6. august 2019 med skole- og aktivitetsskema som skal besvares senest Tirsdag den 13. august 2019. Kun til instrumentalelever.


Vi udsender mail:  Tirsdag den 20. august 2019 med undervisningstider. Kun instrumentalelever modtager mail.