Tilmeld

Tilmelding til undervisning

 

 

Tilmeldingen til sæson 2018 åbner den 19. marts 2018.  Sidste rettidige tilmelding er 22. april 2018.

 

 Folkeskolernes understøttende undervisning tilmelding på egen folkeskole - ikke her...

_________________________________________________________________________________________________

 

Hvis du er nuværende elev eller venteliste elev: klik her    Vælg skole: Middelfart Musikskole        

Brugernavn = de første 6 cifre i elev personnummer. 
Kodeord = de sidste 4 cifre i elev personnummer.

 

Når du kommer ind på tilmeldingen kan du se dit skema for i år. Du skal trykke på "gentilmelding" (du må ikke trykke "tilmelding")  og så godkende eller ændre de informationer der fremkommer. Du vil også fremover kunne gå ind på siden og se dine spilletider m.m.

__________________________________________________________________________________________________

 

Hvis du er ny elev:  klik her 

  • Hvis du får en rød meddelelse om at dit cpr. nr. er registreret, skal du logge dig ind som nuværende elev. Se ovenfor. 

Har du problemer med onlinetilmeldingen kontakt da Musikskolens kontor tlf. 8888 5686
eller mail:   musikskolen@middelfart.dk

 

__________________________________________________________________________________________________

Optagelse i Middelfart Musikskole

Vi prioriterer optagelsen i Middelfart Musikskole på følgende måde: 

  1. Elever der allerede går til instrumentalundervisning eller har orlov har 1. prioritet.
  2. Elever der allerede står på venteliste har 2. prioritet.
  3. De ældste elever der tilmelder sig har 3. prioritet 

Eleverne vil blive tilbudt ledige pladser, primært på egen skole eller nærtliggende skole. Ved tilmeldingen kan man gøre opmærksom på, at man gerne vil tilbydes pladser på "alle" skoler i kommunen - under kommentarer.

 

Der har i de senere år været venteliste indenfor især guitar og klaver, Ved valg af andre instrumenter er der normalt ikke venteliste.

 

 

Optagelsesprocedure:

Når du har tilmeldt dig sæson 2018/2019 modtager du flg. mails: 

 

Vi udsender mail:  Onsdag den 9. maj 2018 til de elever, som ikke bliver optaget i Musikskolen og dermed sættes på venteliste samt alle elever der er optaget.

 

Vi udsender mail:  Onsdag den 27. juni 2018 med besked om hvilke undervisningstilbud du er optaget på samt hvilke lærere du får. 


Vi udsender mail:  Tirsdag den 7. august 2018 med skole- og aktivitetsskema som skal besvares senest Torsdag den 9. august 2018. Kun til instrumentalelever.


Vi udsender mail:  Torsdag den 16. august 2018 med undervisningstider. Kun instrumentalelever modtager mail.