Støtteforening

Middelfart Musikskoles Støtteforening

Vi er en gruppe af forældre, der hjælper musikskolen ved arrangementer og ved indkøb af musikinstrumenter. Har du lyst til at være med i foreningen eller ønsker du bare at støtte, så tilmeld dig Støtteforeningen. Det koster kun 100 kr. for et helt år. Kryds af på tilmeldingen - så trækker vi 100 kr. ekstra på 2. ratebetaling (oktober måned).

 

Støtteforeningens formål:

 • at støtte Middelfart Musikskoles elevaktiviteter økonomisk og praktisk
 • at støtte ved indkøb af instrumenter, teknisk udstyr m.m.
 • at støtte udbredelsen af kendskabet til Musikskolens virke.

 

Kontakt os og bliv nyt medlem! Så modtager du et indbetalingskort. Send en mail til musikskolen: 

musikskolen@middelfart.dk   -  skriv ønsker medlemsskab af støtteforeningen,  så pålægges dit kontingent 100,-kr.ekstra .

 

 

 

Årsberetning Middelfart Musikskoles Støtteforening

 

Generalforsamling den 25/11 2018. 

 

Af Lone Kjærsig Lauridsen, afgående formand for støtteforeningen.

 

Igen i år har vi øget vores medlemstal betydeligt i støtteforeningen. Hele 138 medlemmer har vi i dag, og det er over en fordobling i forhold til 2015.
Det mærker vi også, når vi beder forældre om hjælp til at bage, sælge eller lave mad ved musikskolens arrangementer.
Der er fantastisk opbakning til os i støtteforeningen, og det sætter vi alle sammen stor pris på.
 

Vores arbejde i støtteforeningen består i tre enkle - men lige vigtige dele:

 • At sørge for en indtjening til støtteforeningen

 • At servere en snack til eleverne, når de møder mange dage ad gangen som til projektuge og musical

 • At bruge de indtjente penge til glæde for flest mulige

 

Hvordan tjener støtteforeningen penge?

 • Medlemskab af støtteforeningen. Et medlemskab koster stadig kun 100 kroner om året.

 • Entré ved nogle af musikskolens arrangementer

 • Salg af kaffe og kage ved musikskolens største arrangementer

En anden meget vigtig indtægtskilde er entréen til for eksempel kordagen for kommunens skolekor i Lillebæltshallen og til musikskolens to julekoncerter, hvor det dog er vigtigt for os, at børn ikke skal betale entré.

Ikke mindst har vi den aktivitet, der kræver mest arbejde - men også giver den største indtjening:
Salg af kaffe, saft og kage ved musicalens og projektugens koncerter.

Og hvad leverer støtteforeningen så til gengæld?

 

 

Vi har i 2017-18 været på banen ved disse arrangementer:

 • Nytårskoncerten på Middelfart Gymnasium. Gratis entré, "champagne", snacks og pynt på bordene.

 • Projektugen på Strib skole. Her serverer vi lidt mad, grønt og drikke for eleverne hele ugen. Vi sælger desuden kaffe, juice og kage til afslutningskoncerten.

 • Talentkoncert på Kulturøen. Servering af "champagne" og kransekage og uddeling af støtteforeningens pris til Mikkel Weilmann Rasmussen.

 • Sommerkoncert på Walker

 • Musical-brunch i Østergades forsamlingshus. Gratis brunch til alle medvirkende elever i musicalen og deres forældre.

 • Musical på Strib Skole. Servering af mad og drikke på alle øvedage og aftensmad mellem de to forestillinger lørdag. Salg af kaffe og kage i pauserne under forestillingerne. Tusind tak til alle jer forældre for den store hjælp til støtteforeningen - I gør en forskel!

 • Julekoncerter i Middelfart og Husby kirke

 

I år har der heller ikke været ansøgninger fra musikskolen til indkøb af instrumenter mm. Vi har derfor sparet op og regner med at kunne hjælpe i næste periode.

 


Musikken er for mange børn et vigtigt omdrejningspunkt i fritiden. I musikskolen er der fællesskab og samhørighed på alle tangenter!
Fra støtteforeningen skal her lyde en stor tak til alle musikskolens ansatte for de oplevelser, I giver vores børn. Vi elsker også musikken!

Med disse ord giver jeg formands-stafetten videre til Søren Mikkelsen. Det har været mange og fantastiske år for mig. At være på sidelinjen med min datter til alle arrangementerne. Det superskønne samvær med de andre fra støtteforeningen. Og ikke mindst at gøre en forskel, som man slet ikke er i tvivl om. Jeg vil derfor gerne anbefale jer som forældre til at melde jer til bestyrelsen - der er altid brug for flere!


Vores arbejde består i to enkle - men lige vigtige dele:

 • At sørge for en indtjening til støtteforeningen

 • At bruge de indtjente penge til glæde for flest mulige

 

 

Hvordan tjener støtteforeningen penge?

 • Medlemskab af støtteforeningen. Et medlemskab koster stadig kun 100 kroner om året.

 • Entré ved nogle af musikskolens arrangementer

 • Salg af kaffe og kage ved musikskolens største arrangementer.

 

Støtteforening bestyrelse 
Formand Søren Mikkelsen Slåenkvisten 8, 5500 Middelfart smi@tooltrade.dk

Kasserer Susanne Lund Brovejen 294, 5500 Middelfart shedebo@hotmail.com

Sekretær Morten Andersen Leder, musikskolen Morten.andersen@middelfart.dk
TLF. 88885687


Medlem Kirsten Svenningsen Brenderupvej 31, 5464 Brenderup kirsten@brenderuphojskole.dk

Medlem Heidi Dorow Anholtvej 13, 5500 Middelfart heidi@dorow.dk

Medlem Lene Bang Balslevvej 33, 5592 Ejby lenebang@sport.dk

Medlem Laila Twisttmann Bay Nygade 29, 5592 Ejby laila.t.bay@rsyd.dk