Støtteforening

Middelfart Musikskoles Støtteforening

Vi er en gruppe af forældre, der hjælper musikskolen ved arrangementer og ved indkøb af musikinstrumenter. Har du lyst til at være med i foreningen eller ønsker du bare at støtte, så tilmeld dig Støtteforeningen. Det koster kun 100 kr. for et helt år. Kryds af på tilmeldingen - så trækker vi 100 kr. ekstra på 2. ratebetaling (oktober måned).

 

Støtteforeningens formål:

  • at støtte Middelfart Musikskoles elevaktiviteter økonomisk og praktisk
  • at støtte ved indkøb af instrumenter, teknisk udstyr m.m.
  • at støtte udbredelsen af kendskabet til Musikskolens virke.

 

Kontakt os og bliv nyt medlem! Så modtager du et indbetalingskort. Send en mail til musikskolen: 

musikskolen@middelfart.dk   -  skriv ønsker medlemsskab af støtteforeningen,  så pålægges dit kontingent 100,-kr.ekstra .

 

 

 

Årsberetning Middelfart Musikskoles Støtteforening

Generalforsamling den 23/10 2019.


Af formand Søren Mikkelsen,


Igen i år har vi øget vores medlemstal i støtteforeningen. Og er nu ca. 150 medlemmer, og det er en stigning på ca. 15% i forhold til sidste år.
Denne stigning mærker vi også, når vi beder forældre om hjælp til at bage, sælge eller lave mad ved musikskolens arrangementer.
Der er fantastisk opbakning til os i støtteforeningen, og det sætter vi stor pris på.


Vores arbejde i støtteforeningen består i tre enkle - men lige vigtige dele:
• At sørge for en indtjening til støtteforeningen
• At servere lidt for eleverne, når de møder op mange dage ad gangen som til projektuge og musical.
• At bruge de indtjente penge til glæde for flest mulige.


Hvordan tjener støtteforeningen penge?
• Medlemskab af støtteforeningen. Et medlemskab koster stadig kun 100 kroner om året. Og bliver opkrævet via kontingentet til musikskolen.
• Entré ved nogle af musikskolens arrangementer
• Salg af kaffe og kage ved musikskolens største arrangementer


En anden meget vigtig indtægtskilde er entréen til for eksempel kordagen for kommunens skolekor i Lillebæltshallen hvor der kommer melle 400-500. Og til musikskolens to julekoncerter, hvor det dog er vigtigt for os, at børn ikke skal betale entré.
Ikke mindst har vi den aktivitet, der kræver mest arbejde - men også giver den største indtjening:
Salg af kaffe, saft og kage ved musicalens og projektugens koncerter.


Og hvad leverer støtteforeningen så til gengæld?
Vi har i 2018-19 afholdt:
• Nytårskoncerten på Middelfart Gymnasium. Gratis entré, "champagne", snacks og pynt på bordene.
• Projektugen på Strib skole. Her serverer vi lidt mad, grønt og drikke for eleverne hele ugen. Vi sælger desuden kaffe, juice og kage til afslutningskoncerten.
• Talentkoncert på Kulturøen med entre. Servering af "champagne" og kransekage.
• Sommerkoncert på Walker med salg af pølser og sodavand. Og uddeling af støtteforeningens legat.
• Musical-brunch i Østergades forsamlingshus. Gratis brunch til alle medvirkende elever i musicalen og deres forældre.
• Kordag med entre for forældre.
• Musical på Strib Skole. Servering af mad og drikke på alle øvedage og aftensmad mellem de to forestillinger lørdag. Salg af kaffe og kage i pauserne under forestillingerne. Tusind tak til alle jer forældre for den store hjælp til støtteforeningen - I gør en forskel! Der er igen i år stor hjælp af hente fra forældre.
• Julekoncerter i Middelfart og Husby kirke med entre for forældre.


I år har der heller ikke været ansøgninger fra musikskolen til indkøb af instrumenter, men tilgængæld har vi sendt en busfuld ca. 60 unge mennesker i Tivoli til musikskoledag, det var en stor oplevelse for alle, samt vi har udvidet Musikskolens lysanlæg, så der nu kan laves en flot lyskulisse til div. Koncerter.

 

Musikken er for mange børn et vigtigt omdrejningspunkt i fritiden. I musikskolen er der fællesskab og samhørighed på alle tangenter!
Fra støtteforeningen skal her lyde en stor tak til alle musikskolens ansatte for de oplevelser, I giver vores børn. Og et stort tillykke til Morten med den nye titel, jeg tror vi fortsat vil have et fremragende sammenarbejde. Vi elsker også musikken!

 

Til sidst vil jeg takke de andre medlemmer i Støtteforeningens bestyrelse for et godt sammenarbejde, og en tro på at vi i det kommende år kan være med til at gøre elevernes hverdag i musikskolen endnu bedre. VI STØTTER MUSIK!!!!!

 

Støtteforening bestyrelse 
Formand Søren Mikkelsen Slåenkvisten 8, 5500 Middelfart smi@tooltrade.dk

Kasserer Susanne Lund Brovejen 294, 5500 Middelfart shedebo@hotmail.com

Sekretær Morten Andersen Leder, musikskolen Morten.andersen@middelfart.dk
TLF. 88885687


Medlem Kirsten Svenningsen Brenderupvej 31, 5464 Brenderup kirsten@brenderuphojskole.dk

Medlem Heidi Dorow Anholtvej 13, 5500 Middelfart heidi@dorow.dk

Medlem Lene Bang Balslevvej 33, 5592 Ejby lenebang@sport.dk

Medlem Laila Twisttmann Bay Nygade 29, 5592 Ejby laila.t.bay@rsyd.dk