Støtteforening

Middelfart Musikskoles Støtteforening

Vi er en gruppe af forældre, der hjælper musikskolen ved arrangementer og ved indkøb af musikinstrumenter. Har du lyst til at være med i foreningen eller ønsker du bare at støtte, så tilmeld dig Støtteforeningen. Det koster kun 100 kr. for et helt år. Kryds af på tilmeldingen - så trækker vi 100 kr. ekstra på 2. ratebetaling (oktober måned).

 

Støtteforeningens formål:

  • at støtte Middelfart Musikskoles elevaktiviteter økonomisk og praktisk
  • at støtte ved indkøb af instrumenter, teknisk udstyr m.m.
  • at støtte udbredelsen af kendskabet til Musikskolens virke.

 

Kontakt os og bliv nyt medlem! Så modtager du et indbetalingskort. Send en mail til musikskolen: 

musikskolen@middelfart.dk   -  skriv ønsker medlemsskab af støtteforeningen,  så pålægges dit kontingent 100,-kr.ekstra .

 

 

 

Årsberetning Middelfart Musikskole Støtteforening

Generalforsamling onsdag den 6/10 2021

 

Af formand Søren Mikkelsen


Året har været præget af aflysninger grundet Covid19, men der har været afholdt 5 arrangementer som støtteforeningen har været involveret i.

Vi har, efter flere år hvor vi har talt om T-shirt, gjort noget ved det, og givet alle i musikskolen en T-shirt. Vi håber, det vil give en større holdfølelse.

Året startede med musical brunch, som blev afviklet på Østre Skole. Der var et fint fremmøde. Det blev ved denne lejlighed vedtaget, at lokalerne var super gode til dette formål, da det var nemmere med større køkken, og lokaler lige op og ned af køkkenet.

Til musical-øve-forløbet, blev der som normalt lavet forfriskning i pausen med hjælp fra forældre, dette blev der bakket fint op om. Ved selve musicalen, var der ikke salg i pausen grundet Covid regler.

Tivolituren blev gennemført. Støtteforeningen betalte for en bus til at komme frem og tilbage i.

Der blev afholdt 2 talentkoncerter i forsommeren, en på kulturøen med klassisk, og en på Walker for instrumental musik. På Walker uddelte støtteforeningen sin pris. Den gik i år til Linus Paulsen, som også viste prøver på sit talent ved lejligheden.

Slutteligt skal nævnes, at vi har søgt fondsmidler til 6 fripladser i musikskolen, til elever der ellers ikke ville have muligheden for at lære at spille på et instrument. Det er lykkes at få dækket det ansøgte 100% fra et legat, og derudover har vi fået 50% fra et andet legat. Så vi har mulighed for at forlænge perioden.
Vi er meget taknemlig for at have fået denne mulighed, det giver Støtteforeningen endnu mere mening.

Der skal lyde en tak til alle de forældre der støtter op omkring os som forening.
En stor tak til bestyrelsen, samt skolens ledelse, for godt samarbejde.

- VI ELSKER AT STØTTE MUSIK! 

 

 

Referat fra Generalforsamling i Middelfart Musikskoles Støtteforening onsdag d. 6/10 2021

 

Generalforsamling i Middelfart Musikskole Støtteforening
onsdag den 6/10 2021 kl. 19.00
på Ungdomsskolen, Blindebomsvej 11, 5500 Middelfart

 

Dagsorden:

1: Valg af dirigent og referent

Dirigent Jonas, referent Morten

 

2: Årsberetning ved formand Søren Mikkelsen
Taget til efterretning.

 

3: Regnskabsaflæggelse ved kasserer Susanne Lund
Taget til efterretning , med en bemærkning om at Corona-året har aflyst flere indtægtsgivende arrangementer.

 

4: Indkommende forslag, herunder fastsættelse af kontingent
Ingen indkomne forslag. Kontingent drøftet. Beslutning; uændret kontingent
Forslag sendes til formanden på mail: smi@tooltrade.dk senest en uge før generalforsamling

 

5: Valg af formand (skal vælges i år)
Søren Mikkelsen (villig til genvalg)
Formand Søren Mikkelsen genvalgt

 

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg
Kirsten Svenningsen (villig til genvalg)
Genvalgt
Susanne Lund (villig til genvalg)
Genvalgt
Ikke på valg
Laila Twisttmann Bay
Heidi Dorow
Lene Bang
Zania Kaas
Desuden blev Zania Kaas valgt ind i bestyrelsen. Der er en forståelse for at Zania indtræder i en overleverings-funktion for Kirsten. Velkommen til Zania

 

7: Valg af revisor
Kate Nielsen (villig til genvalg)
Genvalgt

 

8. Eventuelt
Morten aflagde "aktuelt i musikskolen/orienteringer om musikskolen lige nu:, 354 stabile elever, lærerne afslutter observationsforløb, vi planlægger Leipzig tur for 31 større elever fra Six Strings Down og BackIINature. Juniorstrygerne spiller Pingelpot ultimo november for 400 ældste-børn fra kommunens børnehaver. Musicallen er ultimo november. Vi planlægger en ny scene-konstruktion med orkesteret direkte i synsfeltet og orkesteret hævet over scenen.
"År to" efter uddeling af T-shirts bekræfter bestyrelsen, at de agter at "fylde op" med t-shirts til nye elever og give mulighed for nye t-shirts til børn, der er vokset ud af deres gamle. Bestyrelsen vil gerne tænke bæredygtighed ind i tiltaget, således, at man kan bytte sin t-shirt væk. (slidte t-shirts skal ikke udleveres)
Det vil være oplagt, at etablere uddeling/bytte ifm større arrangementer, så uddelingen ikke skal gå gennem lærerne.

Forældre kan også fortsat købe t-shirts.

Der blev gjort opmærksom på Albanifonden, som har været i medierne med nyheden om, at fonden mangler værdige formål at støtte i år. Deadline er 15. august.
Støtteforeningen (MA) undersøger muligheden for at søge støtte til en fest for vores mindste elever. Op til 6-8-12 år. MA undersøger markedspris på Børn to be wild, Admiral Awesome etc. og laver ansøgning. Støtteforeningens egenbetaling kunne være op til 10.000,- kr.
Støtteforeningen vil fortsat gerne støtte køb af instrumenter, lys, lyd, der kan komme mange elever til gode.

 

 

 

 

 

Støtteforening bestyrelse 


Formand Søren Mikkelsen smi@tooltrade.dk

Kasserer Susanne Lund shedebo@hotmail.com

Sekretær Morten Andersen Leder, musikskolen Morten.andersen@middelfart.dk
TLF. 88885687


Medlem Kirsten Svenningsen 

Medlem Heidi Dorow 

Medlem Lene Bang 

Medlem Laila Twisttmann Bay 

Medlem Zania Kaas