Støtteforening

Middelfart Musikskoles Støtteforening

Vi er en gruppe af forældre, der hjælper musikskolen ved arrangementer og ved indkøb af musikinstrumenter. Har du lyst til at være med i foreningen eller ønsker du bare at støtte, så tilmeld dig Støtteforeningen. Det koster kun 100 kr. for et helt år. Kryds af på tilmeldingen - så trækker vi 100 kr. ekstra på 2. ratebetaling (oktober måned).

 

Støtteforeningens formål:

 • at støtte Middelfart Musikskoles elevaktiviteter økonomisk og praktisk
 • at støtte ved indkøb af instrumenter, teknisk udstyr m.m.
 • at støtte udbredelsen af kendskabet til Musikskolens virke.

 

Kontakt os og bliv nyt medlem! Så modtager du et indbetalingskort. Send en mail til musikskolen: 

lis.nielsen@middelfart.dk   -  skriv ønsker medlemsskab af støtteforeningen,  så pålægges dit kontingent 100,-kr.ekstra .

 

 

Årsberetning Middelfart Musikskoles Støtteforening. Generalforsamling den 28/11 2017

 

Af Lone Kjærsig Lauridsen

 

Hvis det er et tegn på succes, at der ikke er "champagne" nok, når vi serverer til musikskolens arrangementer, så vader vi i succes i støtteforeningen!
Men vi har skrevet os bag øret, at der i 2018 skal købes mere ind, når vi serverer gratis bobler til nytårskoncerten 3. februar - og til talentkoncerten på Kulturøen den 13. juni.
Igen i år har vi øget vores medlemstal betydeligt i støtteforeningen. Hele 108 medlemmer har vi nu - mod 61 i 2015 og 94 i 2016.
Det er også et udtryk for, at der er masser af positive forældre, der støtter op om vores arbejde. Når vi beder om hjælp til bagning til projektugen og diverse opgaver omkring musicalen, møder vi en fantastisk opbakning!
For os i bestyrelsen har det betydet, at vi, fra tidligere at stille op til alle øvedage og arrangementer og bage masser af kager selv, nu i højere grad kan koncentrere os om at planlægge og fordele opgaverne.

Vores arbejde består i to enkle - men lige vigtige dele:

 • At sørge for en indtjening til støtteforeningen

 • At bruge de indtjente penge til glæde for flest mulige

 

Hvordan tjener støtteforeningen penge?

 • Medlemskab af støtteforeningen. Et medlemskab koster stadig kun 100 kroner om året.

 • Entré ved nogle af musikskolens arrangementer

 • Salg af kaffe og kage ved musikskolens største arrangementer

 

En anden meget vigtig indtægtskilde er entréen til for eksempel kordagen for kommunens skolekor i Lillebæltshallen og til musikskolens to julekoncerter, hvor det er vigtigt for os, at børn ikke skal betale entré.

 

Ikke mindst har vi den aktivitet, der kræver mest arbejde - men også giver den største indtjening:
Salg af kaffe, saft og kage ved musicalens og projektugens koncerter.

 

Og hvad leverer støtteforeningen så til gengæld?

 

Vi har i 2016-17 været på banen ved disse arrangementer:

 

 • Nytårskoncerten på Middelfart Gymnasium. Gratis entré, "champagne", snacks og pynt på bordene.

 • Projektugen på Strib skole. Her serverer vi lidt mad, grønt og drikke for eleverne hele ugen. Vi sælger desuden kaffe, juice og kage til afslutningskoncerten.

 • Bandfestival på Østre skole for elever fra kommunens skoler og deres forældre. Salg af mad og drikke.

 • Talentkoncert på Kulturøen. Servering af "champagne" og kransekage.

 • Musical-brunch i Østergades forsamlingshus. Gratis brunch til alle medvirkende elever i musicalen og deres forældre.

 • Musical på Strib Skole. Servering af mad og drikke på alle øvedage og aftensmad mellem de to forestillinger lørdag. Salg af kaffe og kage i pauserne under forestillingerne. Tusind tak til alle jer forældre for den store hjælp til støtteforeningen - I gør en forskel!

 

I år har der heller ikke været ansøgninger fra musikskolen til indkøb af instrumenter mm. Vi har derfor sparet op og regner med at kunne hjælpe i næste periode. Musikken er for mange børn et vigtigt omdrejningspunkt i fritiden. I musikskolen er der fællesskab og samhørighed på alle tangenter! Fra støtteforeningen skal her lyde en stor tak til alle musikskolens ansatte for de oplevelser, I giver vores børn. Vi elsker også musikken!

 

 

 

Formand

Lone Kjærsig Lauridsen

Vibyvej 44, 5580  Nørre Aaby

Vibyvej44@gmail.com

40 32 37 36

Kasserer

Lene Bang

Balslevvej 33, 5592 Ejby

lenebang@sport.dk

60 70 83 20

Sekretær

Morten Andersen

Leder, musikskolen

Morten.andersen@middelfart.dk

88 88 56 87/29 40 17 83

Medlem

Rikke Drechsler

Nøkkerosen 25, 5592 Ejby

rikke@mattguitars.dk

30 12 78 20

Medlem

Heidi Dorow

Anholtvej 13, 5500 Middelfart

heidi@dorow.dk

26 39 30 54

Medlem

Lise Akgül

Rømøvænget 41, 5500 Middelfart

liseakguel@hotmail.com

 

Medlem

Kirsten Svenningsen

Brenderupvej 31, 5464 Brenderup

kirsten@brenderuphojskole.dk

 

Medlem

Susanne Lund

Brovejen 294, 5500 Middelfart

shedebo@hotmail.com

 

Medlem

Søren Mikkelsen

Slåenkvisten 8, 5500 Middelfart

smi@tooltrade.dk

 

Medlem

Marianne Madsen

 

marianne.moude@gmail.com