Betaling 

 

Se priser for den kommende sæson nederst på siden.

 

 

 

Priser 2016/2017

 

Rytmik for børn og forældre: Sæsonpris: 1058 kr.  - opkræves i september måned.

 

Instrumentalskolen: Betaling i 9 rater fra september til maj måned.

Betaling kan ske via Betalingsservice. Tilmelding hertil foretages i dit pengeinstitut.

 

1. årselever: holdundervisning 2-3 elever i 30-45 minutter = 9 rater a' 298 kr. (sæsonpris: 2.682kr.)

1. års elever 20 minutter pr. uge = 9 rater a' 372 kr. (sæsonpris: 3.348 kr.)

Fra 2. år: 25 minutter pr. uge = 9 rater a' 442 kr.  (sæsonpris: 3.978 kr.)

Præ-talentelever:  40 minutter pr. uge = 9 rater à 560 kr. (sæsonpris: 5.040 kr.)

Talentelever: 60 minutter pr. uge = 9 rater a' 836 kr. (sæsonpris: 7.524 kr.)

 

Udgifter til anskaffelse af nødvendigt nodemateriale skal afholdes af eleven.

 

Aflysninger (instrumentalskolen). Ved aflysninger ud over 2 gange i en sæson vil der blive efterlæst timer eller tilbagebetaling af kontingent. Tilbagebetalingen sker efter den 10 juni - overføres via nem-konto. 

Musikskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet så som samlæsning (flere elever spiller sammen), kursus, workshops, koncerter, juleuge og projektuge. Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger pr. sms/mail.

 

 

Længerevarende sygdom (eleven).Hvis en instrumentalskoleelev i en sammenhængende periode på mere end en måned forsømmer p.g.a. sygdom, kan man efter ansøgning til Musikskolen fritages for betaling i sygdomsperioden.

 

 

Er du i tvivl, er du velkommen til at henvende dig på Musikskolens kontor:

Blindebomsvej 11  5500 Middelfart Tlf.:8888 5686

 

 

 

 

Priser 2017/2018

 

Førskolen: Sæsonpris: 1080 kr.  - opkræves i september måned.

Evt. instrumentleje opkræves i 9 rater a 69 kr. 

 

Instrumentalskolen: Betaling i 9 rater fra september til maj måned.

Betaling kan ske via Betalingsservice. Tilmelding hertil foretages i dit pengeinstitut.

 

1. årselever: Holdunderv. 2 elever i 30 minutter = 9 rater á 304 kr. (sæsonpris: 2.736 kr.)

1. årselever: 20 minutter pr. uge = 9 rater á 380 kr. (sæsonpris: 3.420 kr.)

Fra 2. år: 25 minutter pr. uge = 9 rater á 451 kr.  (sæsonpris: 4.059 kr.)

Præ-talentelever:  40 minutter pr. uge = 9 rater à 565 kr. (sæsonpris: 5.085 kr.)

Talentelever:  60 minutter pr. uge = 9 rater á 854 kr. (sæsonpris: 7.686 kr.)

 

Udgifter til anskaffelse af nødvendigt nodemateriale skal afholdes af eleven.

 

Aflysninger (instrumentalskolen). Ved aflysninger ud over 2 gange i en sæson vil der blive efterlæst timer eller tilbagebetaling af kontingent. Tilbagebetalingen sker medio juni - overføres via nem-konto. 

Musikskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet så som samlæsning (flere elever spiller sammen), kursus, workshops, koncerter og projektuger. Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger pr. sms/mail.

 

 

Længerevarende sygdom (eleven).Hvis en instrumentalskoleelev i en sammenhængende periode på mere end en måned forsømmer p.g.a. sygdom, kan man efter ansøgning til Musikskolen fritages for betaling i sygdomsperioden.

 

 

Er du i tvivl, er du velkommen til at henvende dig på Musikskolens kontor:

Blindebomsvej 11, 5500 Middelfart  Tlf.: 8888 5686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.middelfartmusikskole.dk

Kaj Thanings Allé 4
5466 Asperup
Telefon 8888 5686

www.middelfartmusikskole.dk

Priser