Priser

Priser i Musikskolen

Priser sæson 2022/2023

 

Rytmik for børn og forældre:

Sæsonpris: 1.196 kr. - opkræves i september måned.

 

Instrumentalskolen

Betaling i 9 rater fra september til maj måned.

Betaling sendes til værges eboks. Det kan ske via Betalingsservice. Tilmelding hertil foretages i dit pengeinstitut.

 

1. års elever

  • 20 minutter pr. uge = 9 rater a' 420 kr. (sæsonpris: 3.780 kr.)
  • 25 minutter pr. uge = 9 rater a' 500 kr. (sæsonpris: 4.500 kr.)
  • holdundervisning 2-3 elever i 30-45 minutter = 9 rater a' 337 kr. (sæsonpris: 3.033 kr.)

Fra 2. år

  • 25 minutter pr. uge = 9 rater a' 500 kr. (sæsonpris: 4.500 kr.)
  • 30 minutter pr. uge = 9 rater a' 600 kr. (sæsonpris: 5.400 kr. ) 30 minutter anbefales til elever der har gået nogle år til instrumentalundervisning. Tag evt. en snak med din lærer.

Talentelever

  • 60 minutter pr. uge = 9 rater a' 946 kr. (sæsonpris: 8.514 kr.)

Instrumentleje

  • 75 kr. pr rate (sæsonpris 675 lr.)

 

Udgifter til anskaffelse af nødvendigt nodemateriale skal afholdes af eleven.

 

 

Sammenspil og hørelære
Musikskolen har gratis sammenspil (indeholdt i priserne) for instrumentaleleverne. Se under sammenspil - samt hørelære for alle musikskolens elever (gratis) her lærer man om noder og rytmer (musikalsk kuffert). Lærerne sætter eleverne på sammenspilshold (ud fra elevens forudsætninger, dvs. elever der har spillet 1 år eller mere).

 

 

Udleje af instrumenter

Lejen opkræves sammen med betaling for undervisningen i 9 årlige rater. Første gang i september. Man kan beholde det lejede instrument i sommerferien, hvis man er tilmeldt den nye sæson. Forældre må erklære sig indforståede med at have den fulde erstatningspligt, hvis instrumentet beskadiges eller bortkommer.

 

Ved aflevering af musikinstrumentet (på musikskolens kontor) ophører lejeaftalen og betalingen bortfalder fra den efterfølgende måned.

 

Musikskolen udlejer strygeinstrumenter, messing- og træblæserinstrumenter, harmonikaer, samt akustiske guitarer kun i mindre størrelser. (Klaverer kan evt. lejes gennem private klaverfirmaer)

 

 

Sammenspil og hørelære

Musikskolen har gratis sammenspil (indeholdt i priserne) for instrumentaleleverne. Se under sammenspil - samt hørelære for alle musikskolens elever (gratis) her lærer man om noder og rytmer (musikalsk kuffert). Lærerne sætter eleverne på sammenspilshold (ud fra elevens forudsætninger, dvs. elever der har spillet 1 år eller mere).

 


Aflysninger og længerevarende sygdom

Aflysninger (instrumentalskolen) Ved aflysninger ud over 2 gange i en sæson vil der blive efterlæst timer eller tilbagebetaling af kontingent. Tilbagebetalingen sker efter den 10 juni - overføres via nem-konto. 

Musikskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet så som  workshops, koncerter, juleuge og projektuge. Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger pr. sms/mail.

 

Længerevarende sygdom (eleven)  Hvis en instrumentalskoleelev i en sammenhængende periode på mere end en måned forsømmer p.g.a. sygdom, kan man efter ansøgning til Musikskolen fritages for betaling i sygdomsperioden.

 

Er du i tvivl, er du velkommen til at henvende dig på Musikskolens kontor:

Blindebomsvej 11, 5500 Middelfart Tlf.: 8888 5686