Priser

Priser i Musikskolen

Betaling 

 

Se priser for den kommende sæson herunder.

 

 

Priser 2019/2020

 

Rytmik for børn og forældre: Sæsonpris: 1.120 kr.  - opkræves i september måned.

 

 

Instrumentalskolen: Betaling i 9 rater fra september til maj måned.

Betaling kan ske via Betalingsservice. Tilmelding hertil foretages i dit pengeinstitut.

 

1. års elever: holdundervisning 2-3 elever i 30-45 minutter = 9 rater a' 315 kr. (sæsonpris: 2.835 kr.)

1. års elever 20 minutter pr. uge = 9 rater a' 394 kr. (sæsonpris: 3.546 kr.)

1. års elever: 25 minutter pr. uge = 9 rater a' 468 kr.  (sæsonpris: 4.212 kr.) (Nyt fra denne sæson)


Fra 2. år: 25 minutter pr. uge = 9 rater a' 468 kr.  (sæsonpris: 4.212 kr.)

Fra 2. år: 30 minutter pr. uge = 9 rater a`562 kr.  (sæsonpris: 5.058 kr. ) (Nyt fra denne sæson)

Talentelever: 60 minutter pr. uge = 9 rater a' 886 kr. (sæsonpris: 7.974 kr.)

 

Udgifter til anskaffelse af nødvendigt nodemateriale skal afholdes af eleven.


Udleje af instrumenter

71 kr. pr. rate (sæsonpris: 639 kr.).  Lejen opkræves sammen med betaling for undervisningen i 9 årlige rater. Første gang i september. Man kan beholde det lejede instrument i sommerferien, hvis man er tilmeldt den nye sæson. Forældre må erklære sig indforståede med at have den fulde erstatningspligt, hvis instrumentet beskadiges eller bortkommer.

 

Ved aflevering af musikinstrumentet (på musikskolens kontor) ophører lejeaftalen og betalingen bortfalder fra den efterfølgende måned.

 

 

Musikskolen udlejer strygeinstrumenter, messing- og træblæserinstrumenter, harmonikaer, samt akustiske guitarer kun i mindre størrelser.  (Klaverer kan evt. lejes gennem private klaverfirmaer)

 

Aflysninger (instrumentalskolen). Ved aflysninger ud over 2 gange i en sæson vil der blive efterlæst timer eller tilbagebetaling af kontingent. Tilbagebetalingen sker efter den 10 juni - overføres via nem-konto. 

Musikskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet så som  workshops, koncerter, juleuge og projektuge. Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger pr. sms/mail.

 

 

Længerevarende sygdom (eleven).Hvis en instrumentalskoleelev i en sammenhængende periode på mere end en måned forsømmer p.g.a. sygdom, kan man efter ansøgning til Musikskolen fritages for betaling i sygdomsperioden.

 

 

Er du i tvivl, er du velkommen til at henvende dig på Musikskolens kontor:

Blindebomsvej 11  5500 Middelfart Tlf.:8888 5686

 

Instrumentalskolen har undervisning fra den 22. august:

 

 

 

 

Priser 2018/2019

 

Rytmik for børn og forældre: Sæsonpris: 1.098 kr.  - opkræves i september måned.

Evt. instrumentleje opkræves i 9 rater a 70 kr.

 

Instrumentalskolen: Betaling i 9 rater fra september til maj måned.

Betaling kan ske via Betalingsservice. Tilmelding hertil foretages i dit pengeinstitut.

 

1. årselever: holdundervisning 2-3 elever i 30-45 minutter = 9 rater a' 309 kr. (sæsonpris: 2.781.)

1. års elever 20 minutter pr. uge = 9 rater a' 386 kr. (sæsonpris: 3.474 kr.)

Fra 2. år: 25 minutter pr. uge = 9 rater a' 459 kr.  (sæsonpris: 4.131 kr.)

Præ-talentelever:  40 minutter pr. uge = 9 rater à 574 kr. (sæsonpris: 5.166 kr.)

Talentelever: 60 minutter pr. uge = 9 rater a'869 kr. (sæsonpris: 7.821 kr.)

 

Udgifter til anskaffelse af nødvendigt nodemateriale skal afholdes af eleven.

 

Aflysninger (instrumentalskolen). Ved aflysninger ud over 2 gange i en sæson vil der blive efterlæst timer eller tilbagebetaling af kontingent. Tilbagebetalingen sker efter den 10 juni - overføres via nem-konto. 

Musikskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet så som  workshops, koncerter, juleuge og projektuge. Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger pr. sms/mail.

 

 

Længerevarende sygdom (eleven).Hvis en instrumentalskoleelev i en sammenhængende periode på mere end en måned forsømmer p.g.a. sygdom, kan man efter ansøgning til Musikskolen fritages for betaling i sygdomsperioden.

 

 

Er du i tvivl, er du velkommen til at henvende dig på Musikskolens kontor:

Blindebomsvej 11  5500 Middelfart Tlf.:8888 5686