Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Spændende oplevelser

 

Vi håber, I vil få mange gode timer sammen med jeres lærere og med hinanden. Vi håber I må få nogle spændende oplevelser ved deltagelse i musikskolens mange aktiviteter i årets løb. I Instrumentalskolen

varetages undervisningen primært af konservatorieuddannede musikpædagoger. For alle lærere gælder det,

at de vil tilrettelægge undervisningen på et højt fagligt niveau tilpasset elevernes muligheder.

 

Tilmelding til Musikskolen i løbet af året foregår ved at trykke her, man tilmelder sig som ny elev og vil blive sat på venteliste. Musikskolen kontakter Jer pr. mail ang. evt.  ledige pladser.

 

Undervisningen  er et tilbud til alle børn og unge op til 25 år bosiddende i Middelfart Kommune - samt voksne amatørmusikere, der ønsker at spille med i musikskolens orkestre.

 

Undervisningssteder

Musikskolen underviser på de fleste folkeskoler i kommunen, det er dog ikke alle instrumenter, man kan forvente bliver læst på egen skole. Undervisningen er i nogen grad decentralt, men med hovedvægten på Østre Skole, Strib Skole, Nørre Aaby Skole, Anna Trolles Skole og Ejby Skole. Hvilke skoler lærerne underviser på kan ses under "ansatte"  -  "lærere". 

 

Musikskolens undervisningstider er ca. kl. 14.00 - 20.30 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

 

Venteliste og optagelse

Efter tilmeldingen i april modtager man mail om der er plads på det valgte instrument, venteliste normalt på især guitar og  klaver. 

 

I august måned modtager eleven et skema, som man sender tilbage til læreren, hvorpå  man opgiver hvilken tid man har fri fra skole og hvilke tidspunkter man ikke kan undervises på. 

 

Herefter modtager man mail om sin spilletid. Der kan være venteliste i enkelte fag  i  instrumentalskolen, hvis søgningen er meget stor.  Derfor kan alle tilmeldte ikke forvente at blive optaget. Sæsonlængde se ferieplan  

 

Optagelse i Middelfart Musikskole

Vi prioriterer optagelsen i Middelfart Musikskole på følgende måde: 

  1. Elever der allerede går til instrumentalundervisning eller har orlov har 1. prioritet.
  2. Elever der allerede står på venteliste har 2. prioritet.
  3. De ældste elever der tilmelder sig har 3. prioritet. 

Eleverne vil blive tilbudt ledige pladser, primært på egen skole eller nærtliggende skole. Ved tilmeldingen kan man gøre opmærksom på, at man gerne vil tilbydes pladser på "alle" skoler i kommunen - under bemærkninger.

 

Man kan leje blæse- og strygeinstrumenter i Musikskolen pris  70 kr. mdr.  (630 kr. pr . år)

 

 

Betalingen foregår fra september - maj,

Udsendes elektronisk via betalingsservice eller E-boks. 

 

Der har i de senere år været venteliste indenfor især guitar og klaver.

Ved valg af andre instrumenter er der normalt ikke venteliste.

 

Anderledes uger

I løbet af året er der to uger med anderledes undervisning, det drejer sig om ugen op til nytårskoncerten (ingen almindelig undervisning) og projektugen i uge 17 (ingen almindelig undervisning).

 

Sammenspil og hørelære

 

Musikskolen har gratis sammenspil (indeholdt i priserne) for instrumentaleleverne. Se under sammenspil - samt hørelære for alle musikskolens elever (gratis) her lærer man om noder og rytmer (musikalsk kuffert).  Lærerne sætter eleverne på sammenspilshold (ud fra elevens forudsætninger, dvs. elever der har spillet 1 år eller mere).

Førskolen har 30 ugers undervisning i et skoleår,

dog kan timerne samles/forlænges - så antallet af uger minimeres. Ferie som skolernes ferieplan. Hver folkeskole udarbejder selv en undervisningsplan. 

 

Instrumentalskolen har undervisning fra uge 34:

Ferie, se musikskolens ferieplan.

Musikskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet så som samlæsning (flere elever spiller sammen), kursus, workshops, koncerter og projektuger.  Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger pr. sms/mail.

 

Undervisngsmateriale

Alle noder, der bruges ved undervisningen, betales af eleven. Udgiften hertil varierer fra fag til fag, men man må regne med ca. 250 kr. pr. sæson. Noder til sammenspil udlånes gratis af musikskolen.