Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Spændende oplevelser

Vi håber, I vil få mange gode timer sammen med jeres lærere og med hinanden. Vi håber I må få nogle spændende oplevelser ved deltagelse i musikskolens mange aktiviteter i årets løb. I Instrumentalskolen varetages undervisningen primært af konservatorieuddannede musikpædagoger. For alle lærere gælder det, at de vil tilrettelægge undervisningen på et højt fagligt niveau tilpasset elevernes muligheder.

 

Tilmelding til Musikskolen i løbet af året foregår ved at trykke her, man tilmelder sig som ny elev og vil blive registreret.

 

Undervisningen  er et tilbud til alle børn og unge op til 25 år bosiddende i Middelfart Kommune.

 

Undervisningssteder

Musikskolen underviser på de fleste folkeskoler i kommunen, det er dog ikke alle instrumenter, man kan forvente bliver læst på egen skole. Undervisningen er i nogen grad decentralt. Vi undervisser på følgende skoler:  Østre Skole, Lillebæltskolen, Hyllehøjskolen, Strib Skole, Båring Skole, Nørre Aaby Skole, Anna Trolles Skole, Gelsted Skole og Ejby Skole. Hvilke skoler lærerne underviser på kan ses under "ansatte"  -  "lærere". 

 

Musikskolens undervisningstider er ca. kl. 13.30 - 20.30 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

 

Venteliste og optagelse

Efter tilmeldingen i maj modtager man mail om der er plads på det valgte instrument, venteliste normalt på især guitar og klaver. 

 

I august måned modtager eleven et skema, som man sender tilbage til læreren, hvorpå man opgiver hvilken tid man har fri fra skole og hvilke tidspunkter man ikke kan undervises på. 

 

Herefter modtager man mail om sin spilletid. Der kan være venteliste i enkelte fag i instrumentalskolen, hvis søgningen er meget stor.  Derfor kan alle tilmeldte ikke forvente at blive optaget. Sæsonlængde se ferieplan  

 

Optagelse i Middelfart Musikskole

Vi prioriterer optagelsen i Middelfart Musikskole på følgende måde: 

  1. Elever der allerede går til instrumentalundervisning eller har orlov har 1. prioritet.
  2. Elever der allerede står på venteliste har 2. prioritet.
  3. De ældste elever der tilmelder sig har 3. prioritet. 

Eleverne vil blive tilbudt ledige pladser, primært på egen skole eller nærtliggende skole. Ved tilmeldingen kan man gøre opmærksom på, at man gerne vil tilbydes pladser på "alle" skoler i kommunen - under bemærkninger.

 

Man kan leje blæse- og strygeinstrumenter i Musikskolen. Se under Priser.

 

Betalingen foregår fra september - maj

Udsendes elektronisk via eBoks eller betalingsservice, hvis det er tilmeldt dertil. 

 

Der har i de senere år været venteliste indenfor især guitar og klaver.

Ved valg af andre instrumenter er der normalt ikke venteliste.

 

Anderledes uger

I løbet af året er der to uger med anderledes undervisning, det drejer sig om ugen op til musicalugen i november (ingen almindelig undervisning) og projektugen i ugen efter påske (ingen almindelig undervisning).

 

Sammenspil og hørelære

Musikskolen har gratis sammenspil (indeholdt i priserne) for instrumentaleleverne. Se under sammenspil - samt hørelære for alle musikskolens elever (gratis) her lærer man om noder og rytmer (musikalsk kuffert).  Lærerne sætter eleverne på sammenspilshold (ud fra elevens forudsætninger, dvs. elever der har spillet 1 år eller mere).

 

Rytnik for Børn og voksne har 30 ugers undervisning i et skoleår

 

Instrumentalskolen har undervisning fra den 22. august

Ferie, se musikskolens ferieplan.

 

 

Undervisngsmateriale

Alle noder, der bruges ved undervisningen, betales af eleven. Udgiften hertil varierer fra fag til fag, men man må regne med ca. 300 kr. pr. sæson. Noder til sammenspil udlånes gratis af musikskolen.