Optagelsesprocedure 2017/2018

Optagelsesprocedure 2018/2019

Vi har DJ som nyt fag i musikskolen fra kommende sæson.jpg

Vi har et nyt fag som hedder "DJ"

 

 

Tilmelding foregår ved at trykke på "Tilmeld" på hjemmesidens øverste højre hjørne. Man vil modtage en mail om at man er registreret. Onsdag den 9. Maj 2018 modtager man mail, om man er optaget eller er sat på venteliste i Musikskolen.


Optagelse i Middelfart Musikskole

Vi prioriterer optagelsen i Middelfart Musikskole på følgende måde: 

  1. Elever der allerede går til instrumentalundervisning eller har orlov har 1. prioritet.
  2. Elever der allerede står på venteliste har 2. prioritet.
  3. De ældste elever der tilmelder sig har 3. prioritet 

Eleverne vil blive tilbudt ledige pladser, primært på egen skole eller nærtliggende skole. Ved tilmeldingen kan man gøre opmærksom på, at man gerne vil tilbydes pladser på "alle" skoler i kommunen - under bemærkninger.

 

Der har i de senere år været venteliste indenfor især guitar og klaver. Ved valg af andre instrumenter er der normalt ikke venteliste.

Musikskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet så som samlæsning (flere elever spiller sammen), kursus, workshops, koncerter og projektuger.  Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger pr. sms/mail.

 

Optagelsesprocedure:

Når du har tilmeldt dig sæson 2018/2019 modtager du flg. mails: 

 

Vi udsender mail:  Onsdag  den 9. maj 2018 til de elever, som ikke bliver optaget i Musikskolen og dermed sættes på venteliste samt alle elever der er optaget.

 

Vi udsender mail:  Onsdag den 27. juni 2018 med besked om hvilke undervisningstilbud du er optaget på samt hvilke lærere du får. Samtidig vedhæftes Skole- og Aktivitetsskemaet.

 

Vi udsender mail:  Tirsdag den 7. august 2018 med skole- og aktivitetsskema som skal besvares senest torsdag den 9. august 2018. Kun til instrumentalelever.


Vi udsender mail:  torsdag  den 16. august 2018 med undervisningstider. Kun instrumentalelever modtager mail.