Optagelsesprocedure 2017/2018

Optagelsesprocedure 2017/18

Tilmelding foregår ved at trykke på "Tilmeld" på hjemmesidens øverste højre hjørne.Man vil modtage en mail om at man er registreret. 11. Maj 17 modtager man mail, om at man er optaget eller er sat på venteliste i Musikskolen.


Optagelse i Middelfart Musikskole

Vi prioriterer optagelsen i Middelfart Musikskole på følgende måde: 

  1. Elever der allerede går til instrumentalundervisning eller har orlov har 1. prioritet.
  2. Elever der allerede står på venteliste har 2. prioritet.
  3. De ældste elever der tilmelder sig har 3. prioritet 

Eleverne vil blive tilbudt ledige pladser, primært på egen skole eller nærtliggende skole. Ved tilmeldingen kan man gøre opmærksom på, at man gerne vil tilbydes pladser på "alle" skoler i kommunen - under bemærkninger.

 

Der har i de senere år været venteliste indenfor især guitar og klaver. Ved valg af andre instrumenter er der normalt ikke venteliste.

Musikskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet så som samlæsning (flere elever spiller sammen), kursus, workshops, koncerter og projektuger.  Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger pr. sms/mail.

 

Optagelsesprocedure:

Når du har tilmeldt dig sæson 2017/2018 modtager du flg. mails: 

 

Vi udsender mail:  torsdag den 11. maj 2017 til de elever, som ikke bliver optaget i Musikskolen og dermed sættes på venteliste samt alle elever der er optaget.

 

Vi udsender mail:  Torsdag den 22. juni 2017 med besked om hvilke undervisningstilbud du er optaget på samt hvilke lærere du får.

 

Vi udsender mail:  mandag den 7. august 2017  med skole- og aktivitetsskema som skal besvares senest onsdag den 9. august 2017. Kun til instrumentalelever.


Vi udsender mail:  torsdag  den 17. august 2017 med undervisningstider. Kun instrumentalelever modtager mail.