Indmeldelses- og udmeldelsesbetingelser

Indmeldelses- og udmeldelsesbtingelser

 

 

Tilmelding foregår ved at trykke på "Tilmeld" på hjemmesidens øverste højre hjørne. Man vil modtage en mail om at man er registreret. Den 9. Maj 2018 modtager man mail, om man er optaget eller er sat på venteliste i Musikskolen.

 

Prøvetid (instrumentalskolen) 1. års elever

For nye elever er tilmeldingen bindende indtil 1. december. Senest 14 dage før prøvetidens udløb kan eleven udmelde sig. Der betales for prøvetiden. Er prøvetiden udløbet, betragtes tilmeldingen som bindende for resten af skoleåret. Elever, der fortsætter sit fag i en ny sæson, har ingen prøvetid. Elever, der begynder midt i sæsonen, har ligeledes 3 måneders prøvetid. Udmeldelse skal være skriftlig gerne pr. mail til Musikskolens kontor. Udmeldelse efter prøvetidens udløb accepteres normalt kun i tilfælde af sygdom eller fraflytning.

  

Udmeldelse, instrumentalskolen fra 2. år.

Udmeldelse skal være skriftlig, gerne pr. mail og sendes til Musikskolens kontor. Udmeldelse  accepteres kun i tilfælde af sygdom eller fraflytning.

 

Betalingsvedtægt Middelfart Musikskole - Tryk her. 

 

Længerevarende sygdom (eleven) 

Hvis en instrumentalskoleelev i en sammenhængende periode på mere end en måned forsømmer p.g.a. sygdom, kan man efter ansøgning til Musikskolen fritages for betaling i sygdomsperioden.

 

Aflysninger (instrumentalskolen)

I tilfælde af lærerens fravær søges undervisningen overtaget af vikar, eller de forsømte timer læses senere. Hvis en elev udebliver fra en time, erstattes denne ikke. Musikskolen kan 2 gange i sæsonen aflyse undervisning uden at tilbagebetale kontingent -  aflysninger i forbindelse med vejrlig (force majeur) refunderes kontingent ikke. Ikke læste timer derudover vil blive tilbagebetalt. Hvis en elev i længere tid må forsømme undervisningen på grund af sygdom, bortfalder betalingen for det pågældende tidsrum (1 måned og derudover)efter ansøgning til musikskolens leder.

Ved aflysninger ud over 2 gange i en sæson vil der blive efterlæst timer eller tilbagebetaling af kontingent - juni måned via Nem-konto.

 

Musikskolen kan omlægge den skemalagte undervisning til anden aktivitet så som samlæsning (flere elever spiller sammen), kursus, workshops, koncerter og projektuger. 

Der gives besked til eleverne om evt. omlægninger pr. sms/mail.

 

Venteliste

Der kan være venteliste i enkelte fag  i  instrumentalskolen,  hvis søgningen er meget stor. Derfor kan alle tilmeldte ikke forvente at blive optaget.

 

 

Optagelse i Middelfart Musikskole

 

Vi prioriterer optagelsen i Middelfart Musikskole på følgende måde: 

  1. Elever der allerede går til instrumentalundervisning eller har orlov har 1. prioritet.
  2. Elever der allerede står på venteliste har 2. prioritet.
  3. De ældste elever der tilmelder sig har 3. prioritet

Eleverne vil blive tilbudt ledige pladser, primært på egen skole eller nærtliggende skole. Ved tilmeldingen kan man gøre opmærksom på, at man gerne vil tilbydes pladser på "alle" skoler i kommunen - under bemærkninger.

 

Der har i de senere år været venteliste indenfor især guitar og klaver.

 

Ved valg af andre instrumenter er der normalt ikke venteliste.