Formål & personalepolitik

Musikskolens formål & Personalepolitik & Øvetips til elever og forældre

Musikskolen har til formål 

- gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.

 

- at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.

 

- gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personligheds-udvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

 

- at virke til fremme af de lokale musikmiljøer.

 

   

Middelfart Musikskoles PERSONALEPOLITIK 2010 - Her hos os.

 

Middelfart kommunes værdier: Professionalisme og udvikling - Samarbejde og tværfaglighed - Arbejdsglæde og sundhed - Selvorganisering og ejerskab udmøntes i flg. 5 principper:

 

1. princip: At skabe balance

                 mellem arbejdet og livet.                                                                                    

Det er væsentligt, at alle medarbejdere og ledere tager optimalt hensyn til kollegaens livssituation. I Musikskolen vil det være en selvfølge at italesætte de problemer, man har med at få sit liv til at gå op. Vi arbejder i fællesskab på at forstå de fælles værdier, og at gøre værdierne til medarbejdernes og musikskolens værdier, uden at man hver især går på kompromis med sine egne værdier. 

 

2. princip: Musikskolen vil arbejde

                 for at have en positiv fejlkultur.    

 

 

Vi vil give den enkelte medarbejder en fejlmargin. Ledelsen må tage skylden opadtil og udadtil i organisationen, fordi fejlkulturen og angsten for at lave fejl ødelægger det selvstændige tiltag fra medarbejderne. Angsten for at mislykkes - skaber ikke innovation og udvikling.

 

3. princip: I Musikskolen prioriterer vi,

                 at alle bliver hørt og lyttet til.                                                     

Når man skiftevis taler og lytter - så samtaler man. Medarbejderne gives mulighed for at tale/samtale i en form, der skaber oprigtighed og ærlighed. Der skal herske en harmoni mellem det at tale, og det at lytte ud fra de grundlæggende værdier i organisationen.  

 

4. princip: At man i Middelfart Musikskole bekymrer sig

                ligeså meget om andres arbejdsbetingelser som sine egne.                            

Det handler om at vælge basal anstændighed og omsorgsfuldhed i forhold til sin kollega ud fra princippet: At yde efter evne og modtage efter behov.

 

5. princip: At man forholder sig som

                 mennesker til hinanden.         

Reducere afstanden i forholdet til medarbejdere, elever og forældre - bl.a. igennem en aktiv brugerflade på hjemmesiden. I stedet søger man at udvikle forhold til brugerne gennem dialog, hvor der tages hensyn til deres  behov og ønsker - "brugerbaseret innovation". Bl.a. ved at involvere eleverne i planlægningsarbejdet. Eleverne/brugerne tilskyndes ikke til at innovere for Musikskolens skyld, men for deres egen skyld. 

 

Kommunens overordnede politikker, retningslinjer og procedurer, indgår i Musikskolens personalepolitik.

 

Der henvises i øvrigt til Retningslinjer for lærere i Middelfart Musikskole.

   

Aftalen er indgået december 2009

 

Betalingsvedtægt Middelfart Musikskole - Tryk her. 

 

Øvetips til elever & forældre

 

 

ØVETIPS TIL DIG - Eleven

♫  Spil helst hver dag.

 

♫  Som nybegynder kan du måske nøjes med at øve 5-10 minutter om dagen.

 

♫  Jo mere du øver - jo dygtigere bliver du.

 

♫  10 minutter hver dag er bedre end 40 minutter aftenen før du skal hen på musikskolen.

 

♫  Hav altid dit instrument stående/liggende fremme, så du lige kan spille, når du kommer forbi.

 

♫  Spil ikke kun det du har "fået for". Spil også noget du selv finder på eller har hørt et andet sted.

 

♫  Læg mærke til, om du sidder eller står godt, når du spiller.

 

♫  Når du øver, bør du også spille nogle af de gamle numre, som du er god til. Hold hele tiden gang i 3-4 numre. Gerne dem du holder mest af at spille.

 

♫  Når du øver et stykke, så læg mærke til, hvor du kikser. Når du kommer til et svært sted, så spil ikke helt forfra hver gang det går galt, men gentag lidt før det svære sted. Når du har lært det, så gå videre til det næste svære sted og gør det samme der. Altså: Start ikke forfra hver gang du laver en bøf, men find ud af præcis hvilke toner, der driller.

 

♫  Spil med jævne mellemrum for dine forældre, så de kan høre dine fremskridt.

 

♫  Vær stædig! Tingene går ikke altid let, men hvis du vil og klør stædigt på, vil du få store oplevelser.

 

♫  Har du ikke stædigheden, vil du på et tidspunkt miste lysten, fordi du ikke føler, at du lærer noget.

 

GODE RÅD TIL FORÆLDRENE

♫  Du behøver ikke have forstand på musik for at kunne hjælpe og støtte dit barn i musikalsk udfoldelse.

 

♫  Læs den foregående øve-information, som hovedsageligt er henvendt til eleven.

 

♫  Lyt til barnets musik med jævne mellemrum og vis interesse.

 

♫  Ros dit barn, det er den vigtigste form for motivering. Ros uanset hvor lille et fremskridt barnet gør.

 

♫  I de første undervisningsår er det vigtigt, at eleven bliver vant til at have sit instrument i hænderne og føle sig hjemme på det - vigtigere end at kunne spille et stykke perfekt.

 

♫  Det er vigtigt, at motivationen bibeholdes ved at spille stykker, som lyder godt og som eleven kan lide og behersker. Derfor er det vigtigt, at eleven spiller andre ting, end de stykker, som læreren har "givet for".

 

♫  Vær opmærksom på, at der vil være op- og nedperioder i ethvert elevs musikalske udvikling. Mange gange synes man ikke, at barnet når nogen steder.

 

♫  Find et godt øvested for barnet - et sted, hvor øvningen aldrig vil være til gene, og hvor den kan finde sted, lige når det passer. Barnet må aldrig få en fornemmelse af at øvningen er en belastning for andre.