Bestyrelse

Fællesbestyrelse for Musik- og Ungdomsskolen/10'eren

 

 

Fællesbestyrelsen for Musik- og


 

Ungdomsskolen/10'eren 2018:

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Kromann - repr. Byrådet - formand   christian.martinskromann@middelfart.dk

 

 

 

 

 

 

Anja Reilev næstformand anja.reilev@middelfart.dk

 

 

 

 

 

 

Pia Havgaard Henriksen repr. for LO Vestfyn Pia.henriksen@middelfart.dk

 

                        

 

Tue Kolster   repr. for Dansk Byggeri tue@kolster.dk

 

 

 

Søren Høgstedt lærerrepr. 10'eren   soren.hogstedt@middelfart.dk  

 

 

 

Leo Sørensen lærerrepr. Musikskolen post@djalsam.dk

 

 

 

Eva Charles personalerep. Ungdomsskolen eva.c.jensen@middelfart.dk  

 

 

 

Kate Nielsen Alvenaar ny fra 1. januar forældrerepr. Musikskolen  katealvenaar@gmail.com

 

 

 

Rasmus Mai Laursen elevrepr. Musikskolen ib.fdo@mail.dk

 

   

 

Anja Hila, Fælleselevråd Jyllandsvej 39,5500 Middelfart  Anja4777@5500middelfart.dk

 

Tlf.: 42233375

 

 

 

Emilie Torp Henriksen  elevrepr. Ungdomsrådet emilietorphenriksen@gmail.com

 

 

 

Vakant forældrerepr.  Ungdomsskolen

 

 

 

Vakant forældrerepr.  10'eren

 

 

 

Vakant elevrepræsentant 10'eren

 

 

 

 

 

 

Tilforordnede:

 

 

Klaus Andreasen,   Skoleleder Vestre, klaus.andreasen@middelfart.dk

 

 

 

 

 

Morten Andersen Musikskoleleder, morten.andersen@middelfart.dk

 

 

 

 

 

 

Birgitte Dyrbye Jensen Ungdomsskoleleder, birgitte.dyrbyejensen@middelfart.dk

 

 

 

John Rasmussen Fællesleder Musik- og Ungdomsskolen/10'eren, john.rasmussen@middelfart.dk