Måneds Mail Juni 2014

d. Thursday, December 17, 2015

Middelfart Musikskoles Måneds Mail - Juni 2014
Månedskalender Juni 2014

 

Instrumentallærere afholder små afslutningskoncerter i juni måned, hvor eleverne får mulighed for at spille for forældre og søskende.
Koncerterne arrangeres og afholdes af de enkelte lærere og er et tilbud til musikskolens instrumentalelever, især til de elever der ikke i løbet af året har haft mulighed for at deltage i koncerterne. Lærerne meddeler eleverne om, hvor og hvornår koncerterne foregår.

• Tirsdag den 3. juni og onsdag den 4. juni: optagelsesprøve til Den klassiske Talentskole.
.
• Torsdag den 5. juni til mandag den 9. juni - grundlovsdag og pinse. Ingen undervisning i Musikskolen.

• Onsdag den 11. juni kl. 19.00 - 21.00 på Kulturøen i Middelfartsalen Talentlinjekoncert og overrækkelse af årsbeviser.

• Mandag den 16. juni: Sidste undervisningsdag i Musikskolen
Evt. efterlæsninger meddeles af læreren.

• Aflysninger (instrumentalskolen). Ved aflysninger ud over 2 gange i en sæson vil der blive efterlæst timer eller tilbagebetaling af kontingent. Tilbagebetalingen sker efter den 16. juni - overføres via nem-konto.

• Torsdag den 19. juni sommerkoncert på Gelsted Skole, Grundskolen.

• Onsdag den 25. juni: Sommerkoncert på Ejby Skole, Grundskolen
På musikskolens hjemmeside www.middelfartmusikskole.dk under kalender kan du finde en oversigt over musikskolens arrangementer, som vi håber elever og forældre vil bakke op om. Alle elevsedler kan ses og udskrives under nyheder.

 

Ang. tilmeldingen sæson 2014/2015

• Vi udsender mail: Torsdag den 19. juni 2014 med besked om hvilke undervisningstilbud du er optaget på samt hvilke lærere du får. Grundskolens elever får ikke mail, I får direkte besked fra egen skole om starttidspunkt.
• Vi udsender mail: Torsdag den 7. august 2014 med skole- og aktivitetsskema som skal besvares senest tirsdag den 12. august. Kun til instrumentalelever.
• Vi udsender mail: Fredag den 15. august 2014 med undervisningstider. Kun instrumentalelever modtager mail.

• Pr. 31. juli holder Katarina Larsen som souschef i Middelfart Musikskole. Katarina ansættes som violinlærer på halv tid og fortsætter dermed med alle sine violinelever i næste sæson.

• Pr. 1. august 2014 har Musikskolen ansat sanglærer, Morten Andersen som ny souschef. En del af Mortens elever skal derfor fordeles på musikskolens andre sanglærere. Margrethe I. Sørensen og Tina Rassing (tidligere vikar for Margrethe i Musikskolen) vil overtage Mortens sangelever.
Venlig hilsen

John Rasmussen
Musikskoleleder
Middelfart Musikskole
Kaj Thanings Alle 4
5466 Asperup
Tlf. 8888 5686
Telefontid: Mandag - torsdag: Kl. 9.00 - 14.00

E-mail: musikskolen@middelfart.dk


« tilbage