Så er det nu man skal tilmelde sig til næste sæson, 2018/2019. Tilmeldingen foregår frem til den 22. april 2018. Husk at nuværende elever også skal gentilmelde sig. Tryk på tilmeld i øverste højre hjørne. 

 

Forligsmanden besluttede d. 18. april at udsætte de varslede konflikter med yderligere to uger.
En eventuel konflikt kan efter forligsmandens udsættelse nu starte med strejke den 6. maj og lockout den 12. maj, med mindre forligsmanden inden da meddeler, at hun har opgivet at nå et resultat. I så fald kan konflikten begynde på femtedagen efter den beslutning.

www.middelfartmusikskole.dk

Kaj Thanings Allé 4
5466 Asperup
Telefon 8888 5686

www.middelfartmusikskole.dk

Middelfart Musikskole